O grande obxectivo desta institución céntrase na defensa, espallamento e acrecemento dos valores culturais de Galicia e o incremento das relacións entre o pobo galego e o uruguaio.